Inici

La SEPA és la societat Junguiana, sense afany de lucre, pionera a l’Estat Espanyol responsable de la difusió i desenvolupament de la Psicologia Analítica, i autoritzada des de l’any 1992 al Congrés Internacional de Psicologia Analítica de Chicago per impartir formació d’Analistes reconeguts per la International Association of Analytical Psychology (IAAP). Així mateix, el Programa de Formació de la SEPA està reconegut per la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP).

El seu objectiu principal és fer la seva tasca d’acord a la teoria desenvolupada per Carl Gustav Jung al llarg de la seva extensa obra i la dels autors post junguians.

C.G.Jung (1875 – 1961) va ser un dels científics que van reconèixer l’existència de l’inconscient i, per tant, un dels fundadors de les bases de la Psicoanàlisi i de la Psicologia Profunda.

Psicologia Analítica

Nombrosos termes integrats en la nostra cultura i en el llenguatge comú pertanyen al marc de la Psicologia Analítica: complex, arquetip, individuació, extraversió, introversió, ombra, ànima, ànimus, inconscient personal, inconscient col·lectiu, sí-mateix. A Carl Gustav Jung, creador de la Psicologia Analítica, se li va imposar la inquietant qüestió sobre el sentit de la vida a través de la realitat d’un hospital psiquiàtric, i de la seva pròpia experiència personal de confrontació amb l’inconscient.

La Psicologia Analítica concep la psique com una relació entre conscient i inconscient en la que “tots els efectes són recíprocs i cap element actua sobre l’altre sense ser ell mateix modificat”.
Aquesta relació porta en si mateixa integrada la facultat d’autorregulació: “La psique no només reacciona, també dóna la seva pròpia resposta específica a les influències que actuen sobre ella”.

A través del símbol ens posem a l’escolta i receptivitat dels continguts i expressions de l’inconscient que es manifesten mitjançant determinats comportaments, reaccions, i símptomes psíquics i somàtics. Com a marc teòric, la Psicologia Analítica constitueix la base per la creació de tècniques psicoterapèutiques de gran efectivitat. El seu mètode consisteix a facilitar, o potenciar, que el subjecte permeti emergir a l’inconscient, el prengui en consideració, el confronti i l’avaluï. Això afavoreix la consciència de sí mateix i la plenitud del sentit de la vida: “la tasca més noble de l’individu és la de fer-se conscient de sí mateix”.

  • Contacte

    Sociedad Española de Psicología Analítica Pz. Gala Placidia 10, 5º 2ª 08006 Barcelona Teléfono: 697613702 administracion@sepanalitica.es
  • Suscripción al boletín de noticias de SEPA

    * = required field